Hủy

Tổng cục thống kê Tin tức

GDP quý I tăng 4,48%

GDP quý I tăng 4,48%

Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I.2021, theo đó GDP quý I tăng 4,48%.

  • 28/02/2018 - 10:07

    CPI tháng 1 tăng 0,51%

    Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 1,83% (dịch vụ y tế tăng 2,34%).