Hủy

Tổng cục thống kê Tin tức

  • 28/02/2018 - 10:07

    CPI tháng 1 tăng 0,51%

    Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 1,83% (dịch vụ y tế tăng 2,34%).
  • 31/03/2015 - 08:30

    Tính đến ngày 20/3: Tín dụng tăng 1,25%

    Số liệu từ Tổng Cục thống kê cho biết, tính đến thời điểm 20/3/2015, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,09% so với tháng 12/2014 (cùng kỳ năm trước tăng 3,56%).