Hủy

Tổng giám đốc DHG Tin tức

Ngành dược Việt hút vốn ngoại

Ngành dược Việt hút vốn ngoại

Taisho đang nóng lòng “cưới” DHG trong thời gian nhanh nhất có thể. Bằng chứng trong một tuần Taisho đã liên tục muốn mua vào một lượng cổ phiếu đáng kể.

XOR, XOR Việt Nam