Hủy

Tống Thị Xuân Thi Tin tức

  • 15/12/2014 - 14:53

    Kinh Đô có Phó Tổng Giám đốc mới

    Từ ngày 12/12/2014, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô. Hiện tại, bà còn là Thành viên HĐQT Vocarimex.