Hủy

Tổng tư lệnh quân đội Tin tức

  • 22/05/2014 - 19:22

    Quân đội Thái Lan đảo chính

    Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan ngày 22/5 tuyên bố quân đội đã giành quyền kiểm soát Chính phủ từ 16h30, hai ngày sau tuyên bố thiết quân luật.