Hủy

TPG Tin tức

  • 27/06/2016 - 13:00

    Mayer cũng không cứu được Yahoo!

    Thị phần của Yahoo! trên thị trường quảng cáo trực tuyến toàn cầu đã giảm tới hơn 50% trong thời gian Marissa Mayer làm CEO.