Hủy

Trái phiếu bất động sản Tin tức

  • 04/10/2021 - 15:00

    Evergrande & “3 lằn ranh đỏ”

    không như các lo ngại từ sự sụp đổ Evergrande, nhiều công ty bất động sản Việt Nam vẫn đang có sức khỏe tài chính ổn định.
  • 26/04/2021 - 07:30

    Bong bóng tài sản

    Rủi ro bong bóng tài sản hình thành khiến điều hành chính sách tiền tệ sẽ khó khăn hơn.
Người Tiên Phong