Hủy

Trái phiếu bất động sản Tin tức

Evergrande &  “3 lằn ranh đỏ”

Evergrande & “3 lằn ranh đỏ”

không như các lo ngại từ sự sụp đổ Evergrande, nhiều công ty bất động sản Việt Nam vẫn đang có sức khỏe tài chính ổn định.

  • 26/04/2021 - 07:30

    Bong bóng tài sản

    Rủi ro bong bóng tài sản hình thành khiến điều hành chính sách tiền tệ sẽ khó khăn hơn.