Hủy

Trận cuồng phong Tin tức

Báo in 175 năm tuổi Mỹ đầu hàng internet

Báo in 175 năm tuổi Mỹ đầu hàng internet

Tờ báo 175 năm tuổi, từng đoạt giải Pulitzer Times-Picayune ở New Orleans sẽ giảm xuất bản báo in xuống còn 3 tờ/tuần, khiến thành phố lớn nhất bang Louisiana, Mỹ thành nơi không có nhật báo.