Hủy

Trần Đình Thiên Tin tức

  • 08/04/2013 - 11:28

    Bất thường trong thống kê kinh tế Việt Nam

    Các chuyên gia cho rằng nếu cứ "nặn" số liệu cho đẹp, nhà điều hành không thể biết thể trạng kinh tế đang ốm tới đâu và sẽ không thể cứu chữa khi bệnh trở nên di căn, bộc lộ ra ngoài.
  • 07/01/2013 - 16:04

    Không thể trì hoãn

    Tình trạng khó khăn của nền kinh tế hiện nay buộc Việt Nam không thể trì hoãn những hành động mang tính thực chất.
Người Tiên Phong