Hủy

Trần Quốc Toản Tin tức

  • 27/09/2012 - 16:31

    TLG bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

    TLG bổ nhiệm ông Trần Trung Hiệp giữ chức Phó TGĐ Phát triển kinh doanh quốc tế, và ông Hồ Ngọc Cảnh giữ chức Phó TGĐ Tài chính kế toán.