Hủy

Trần Thanh Tân Tin tức

  • 18/03/2013 - 23:40

    Thành lập thị xã Kiến Tường, Long An

    Thị xã Kiến Tường được thành lập trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích huyện Mộc Hóa, có địa giới hành chính phía Bắc giáp Campuchia.