Hủy

Trần Trọng Kim Tin tức

Dịch vụ ngân hàng sắp bùng nổ

Dịch vụ ngân hàng sắp bùng nổ

Chỉ mới 20% trong số 90 triệu dân có tài khoản thẻ tại ngân hàng, do đó Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các ngân hàng.