Hủy

Trang trạng hữu cơ Tin tức

  • 17/06/2013 - 19:01

    Chủ tịch VHG đã bán 810.000 cổ phiếu

    Giao dịch với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân và làm giảm tỷ lệ sở hữu của ông Đinh Công Trạng xuống 10,6% vốn sau giao dịch.