Hủy

Trang web thời trang Tin tức

Yahoo mua lại trang web thời trang Polyvore

Yahoo mua lại trang web thời trang Polyvore

Ngày 31/7, Yahoo cho biết đã được thoả thuận mua lại web thời trang Polyvore nhằm tăng lưu lượng truy cập và hỗ trợ hai mảng di động và mạng xã hội.