Hủy

Trang web thời trang Tin tức

Yahoo mua lại trang web thời trang Polyvore

Yahoo mua lại trang web thời trang Polyvore

Ngày 31/7, Yahoo cho biết đã được thoả thuận mua lại web thời trang Polyvore nhằm tăng lưu lượng truy cập và hỗ trợ hai mảng di động và mạng xã hội.

Người Tiên Phong