Hủy

Tranh cong Tin tức

 • 02/10/2019 - 14:00

  KBC trở lại

  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đang hưởng lợi lớn từ làn sóng dịch chuyển sản xuất từ các nước sang Việt Nam.
 • 18/07/2019 - 09:00

  Cơ hội cho Việt Nam thoát phận gia công

  Thương chiến mang đến một vài cơ hội cho nền sản xuất của Việt Nam, nhưng sự phụ thuộc về nguyên vật liệu đang làm giảm đáng kể những cơ hội này.
 • 27/06/2019 - 08:00

  Giày Việt lo chiến tranh thương mại

  Thị trường giày Việt Nam có thể sẽ bị xáo trộn nếu Mỹ áp mức thuế 25% lên sản phẩm giày từ Trung Quốc vì chiến tranh thương mại.