Hủy

Trí tuệ nhân tạo Tin tức

 • 30/04/2023 - 06:01

  ChatGPT thông minh đến đâu?

  Trên thực tế, ChatGPT đã trở nên hiệu quả đến mức học sinh hiện đang sử dụng nó để giúp làm bài tập về nhà.
 • 22/03/2023 - 15:02

  AI - Lợi ích đi kèm nguy cơ

  Có thể nói AI là ngành khoa học đang định hình lại xã hội, tuy nhiên những lợi ích mà AI mang lại cũng đi kèm với nhiều rủi ro.
 • 10/03/2023 - 15:30

  Làn sóng thay thế nhân sự bằng A.I

  Sự lo ngại làn sóng thay thế nhân sự con người bằng A.I được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc ở nhiều quốc gia trong những năm tới.
 • 09/03/2023 - 15:55

  Làn sóng thay thế nhân sự bằng A.I

  Sự lo ngại làn sóng thay thế nhân sự con người bằng A.I được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc ở nhiều quốc gia trong những năm tới.
Người Tiên Phong