Hủy

Triết gia Tin tức

Đại dịch hàng giả ở châu Á

Đại dịch hàng giả ở châu Á

Nhằm chống nạn sản xuất và bán hàng giả ở châu Á, Interpol đã phối hợp lực lượng chức năng ở 10 quốc gia và vùng lãnh thổ truy quét hàng giả.