Hủy

Trợ cấp xã hội Tin tức

  • 09/05/2013 - 10:10

    'Thêm nhiều doanh nghiệp chết nếu phải tăng lương'

    Chia sẻ mục tiêu đảm bảo nhu cầu sống cho người lao động nhưng các doanh nghiệp cho biết họ đang gặp khó với chính sách lương mới. Một số cho biết sẽ giảm biên chế để đảm bảo nguồn trả lương.
XOR, XOR Việt Nam