Hủy

Trông nom Tin tức

Bên trong Tòa án tối cao Anh quốc

Bên trong Tòa án tối cao Anh quốc

Sự thật gây bất ngờ tại Tòa án tối cao Anh quốc là không khí gần gũi khác xa với vẻ xa cách và nghiêm túc thường thấy ở các tòa án.