Hủy

Troy Griffiths Tin tức

  • 03/08/2016 - 09:00

    Xuất khẩu bất động sản

    Trong quý I/2016, đã có 700 người nước ngoài mua căn hộ cao cấp tại TP.HCM, so với con số 1.000 người cả năm 2015.
Người Tiên Phong