Hủy

Trữ lượng khoáng sản Tin tức

  • 29/05/2013 - 07:36

    Đề xuất tăng mạnh thuế khoáng sản

    Việc tăng thuế nhằm không khuyến khích việc khai thác tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn, bảo vệ tài nguyên phục vụ sản xuất trong nước.