Hủy

Trụ sở amazon Tin tức

  • 26/04/2012 - 08:48

    Apple đủ tiền mua cả Amazon, Nokia, RIM

    Apple lãi 11,6 tỷ USD trong quý tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, nâng dự trữ tiền mặt của hãng lên 110 tỷ USD, vượt tổng giá trị vốn hóa thị trường của Amazon, Nokia và RIM.