Hủy

Trúc giang Tin tức

  • 09/10/2013 - 16:02

    Giảm 5 tổ chức tín dụng

    5 tổ chức gồm 3 ngân hàng cổ phần; 1 công ty tài chính trong nước và 1 công ty cho thuê tài chính nước ngoài.