Hủy

Trung au Tin tức

Xe điện Trung Quốc gặp khó ở châu Âu

Xe điện Trung Quốc gặp khó ở châu Âu

Con đường chinh phục thị trường xe điện quốc tế của Trung Quốc gặp nhiều thách thức, từ vấn đề niềm đến những bất lợi của thị trường mục tiêu.