Hủy

Trưng cầu dân ý Tin tức

  • 07/07/2015 - 06:45

    Euro giảm sau khi Hy Lạp nói “Không”

    Phiên 6/7, euro giảm so với các đồng tiền đối thủ, nhưng đà tăng chững lại sau khi người Hy Lạp từ chối các điều kiện chủ nợ đưa ra.