Hủy

Trưng cầu dân ý Tin tức

  • 07/07/2015 - 06:45

    Euro giảm sau khi Hy Lạp nói “Không”

    Phiên 6/7, euro giảm so với các đồng tiền đối thủ, nhưng đà tăng chững lại sau khi người Hy Lạp từ chối các điều kiện chủ nợ đưa ra.
Người Tiên Phong