Hủy

Trung Quốc tăng trưởng nóng Tin tức

Chỉ số hàng hóa xuống thấp nhất 5 năm

Chỉ số hàng hóa xuống thấp nhất 5 năm

Chỉ số Hàng hóa Bloomberg theo dõi 22 mặt hàng giảm 0,4% xuống 120,8102 điểm, thấp nhất kể từ tháng 7/2009, trước khi đạt 120,8792 điểm lúc 13h13 tại Singapore.