Hủy

Truoc sau Tin tức

  • 16/09/2022 - 07:30

    Mua trước trả sau: Tốt vay, dày nợ

    Xu hướng mua trước trả sau (BNPL) đang nổi lên ở Việt Nam trong khi trên thế giới mô hình này đang được đánh giá lại vì tính bền vững của nó.
  • 14/09/2021 - 08:00

    Fundiin huy động được 1,8 triệu USD

    Fundiin sẽ có thể củng cố đội ngũ và phục vụ nhu cầu tăng cao từ cả người tiêu dùng và 100.000 đơn vị bán lẻ trên nền tảng Sapo.