Hủy

Trước tác Tin tức

SASCO có gì hấp dẫn?

SASCO có gì hấp dẫn?

SASCO đang nắm vị thế độc quyền tại sân bay Tân Sơn Nhất cùng với các nguồn thu khá đa dạng.

  • 08/04/2014 - 09:21

    FPT sẽ tìm đối tác M&A

    Theo ông Trương Gia Bình công ty sẽ tìm kiếm đối tác mua bán sáp nhập (M&A) để tiếp tục phát triển FPT thành doanh nghiệp lớn hơn nữa.
  • 20/08/2013 - 12:51

    Phí tiền mua kính hàng hiệu?

    Cặp kính giá 40 USD đủ để bảo vệ mắt 100% trước tia cực tím. Nếu dám chi nhiều hơn, bạn đang trả tiền cho thời trang và tên của hãng kính.