Hủy

Trưởng văn phòng đại diện Tin tức

  • 11/12/2012 - 15:02

    Google vẫn e ngại vào Việt Nam

    Google chưa có văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam và vẫn hoạt động dựa vào các đối tác trong nước.