Hủy

Tu phan Tin tức

  • 14/12/2022 - 08:00

    Digiworld chạm ngưỡng tỉ USD

    Ngay khi chạm ngưỡng tỉ USD, Digiworld gặp nhiều thách thức trong việc giữ được tốc độ tăng trưởng ít nhất 25% mỗi năm cho 10 năm kế tiếp.
  • 10/09/2022 - 07:30

    Sóng PE hạ nhiệt

    Các thương vụ đầu tư vốn cổ phần tư nhân (PE) đang trở nên uể oải sau một năm bùng nổ.