Hủy

Tulip Tin tức

Cơn cuồng uất kim cương của quý tộc Hà Lan

Cơn cuồng uất kim cương của quý tộc Hà Lan

Vào lúc đỉnh điểm, một củ hoa tulip có thể có giá trị bằng cả một căn nhà. Khi giá tulip sụt xuống, thay vì có nhà cửa thì nhiều người chỉ có một mớ củ hoa trong tay.