Hủy

Tụt dốc không phanh Tin tức

Ba vấn đề lớn của Apple

Ba vấn đề lớn của Apple

Vấn đề của công ty nằm ở chỗ tuy có nhiều cơ hội phát triển nhưng lãnh đạo Apple dường như chưa tìm được hướng đi cho mình.