Hủy

Tuyển dụng Tin tức

 • 03/03/2021 - 13:56

  Tuyển đúng dùng hay

  Nghệ thuật quản trị nhân sự mà bạn có thể ứng dụng vào bất cứ ngành nghề nào.
 • 17/11/2020 - 13:30

  Chatbot Made in Vietnam

  Ứng dụng bán hàng trực tuyến với tham vọng trở thành một siêu nền tảng.
 • 29/04/2020 - 08:00

  Tuyển dụng đối đầu COVID-19

  COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều phải tìm kiếm hình thức tuyển dụng mới để có thể tận dụng tối đa nguồn lực...