Hủy

Tuyệt đại đa số Tin tức

“Cổ phiếu vua” Tencent tăng 170 lần

Tuần qua, Tencent không chỉ vượt mốc 600 HKD/cổ phiếu, mà có lúc còn lên tới 631 HKD/cổ phiếu, tăng 170 lần so với khi lên sàn vào hồi tháng 6/2004.