Hủy

Ty gia ban Tin tức

  • 26/11/2014 - 21:44

    Ngân hàng Nhà nước hứa bán ngoại tệ

    Trước việc giá USD trên thị trường ngân hàng tăng nóng, lãnh đạo NHNN cho biết đang tập hợp nhu cầu từ các nhà băng, sẵn sàng bán ra khi cần thiết.