Hủy

Ung hoa Tin tức

Trước cánh cửa Walmart

Trước cánh cửa Walmart

Lời đề nghị từ Walmart muốn xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng hàng hóa khu vực châu Á.

  • 09/03/2023 - 15:10

    Xanh hóa chuỗi cung ứng bằng khinh khí cầu

    Có lượng khí thải thấp và ít tác động xấu đến môi trường, khinh khí cầu đang được đầu tư mạnh mẽ để trở thành phương tiện vận chuyển thế hệ mới.