Hủy

Ứng suất Tin tức

  • 23/10/2014 - 08:53

    BOE giữ nguyên lãi suất

    Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ tháng hôm qua 22/10, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) quyết định không đưa ra bất kỳ thay đổi nào.