Hủy

UPCoM Tin tức

  • 06/12/2022 - 10:14

    Cổ phiếu GE2 sắp chia tay sàn UPCoM

    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2 của Tổng Công ty Phát điện 2.
  • 25/11/2022 - 13:10

    Tech unicorn VNG to list on UPCoM

    Vietnamese tech giant VNG Corporation is finalizing its list of shareholders to prepare for a listing on the Unlisted Public Company Market (UPCoM) exchange.