Hủy

USAID Tin tức

  • 06/08/2014 - 16:18

    Fidel Castro chê Mỹ, châu Âu

    Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lưu ý rằng, "các lực lượng mới và thiết yếu" đã nổi lên trên bản đồ chính trị toàn cầu.