Hủy

USAID Tin tức

Học thông qua kiến tạo với STEM

Học thông qua kiến tạo với STEM

Gậy thông minh có thể nhận biết chướng ngại hay gửi tín hiệu cảnh báo, hay thiết bị chống trộm là những sản phẩm thiết thực của sinh viên STEM Việt Nam.

  • 06/08/2014 - 16:18

    Fidel Castro chê Mỹ, châu Âu

    Lãnh tụ Cuba Fidel Castro lưu ý rằng, "các lực lượng mới và thiết yếu" đã nổi lên trên bản đồ chính trị toàn cầu.