Hủy

Ưu đãi lãi vay Tin tức

  • 27/08/2014 - 09:07

    Vay ngân hàng với lãi suất 0%

    Chương trình áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng, mua nhà, đầu tư kinh doanh, trả góp và các sản phẩm tín dụng cá nhân khác từ 25/8 đến 30/11.
  • 08/07/2014 - 06:12

    Đến thời vốn rẻ

    Hiện rất nhiều doanh nghiệp đang vay với mức lãi suất thấp 8%-10%. Thậm chí không ít doanh nghiệp được vay mức 6%-7%.