Hủy

Ưu điểm Tin tức

  • 17/08/2012 - 13:50

    3G sẽ vượt mặt wifi tại Việt Nam

    Người dùng 3G có thể kết nối Internet dễ dàng ở bất kì nơi đâu có sóng điện thoại. Đó là ưu điểm mà mạng wifi không thể nào đáp ứng.