Hủy

Vạn An Phát Tin tức

  • 30/10/2015 - 12:33

    Không đập bỏ Thuận Kiều Plaza

    "Cụ thể làm như thế nào thì chúng tôi đang lên phương án cải tạo lại trung tâm thương mại, nhưng chúng tôi khẳng định là không đập bỏ Thuận Kiều Plaza".
  • 08/11/2013 - 23:34

    Việt Nam sẽ chỉ có 44 cảng biển

    Trong đó có 14 cảng biển cảng biển quan trọng phục vụ chủ yếu cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng.