Hủy

Văn hóa ngoại lai Tin tức

Thần Poseidon ở Trung Quốc

Thần Poseidon ở Trung Quốc

Xây một cái gì đó lớn không phải là điều lạ ở Trung Quốc nhưng lựa chọn một vị thần phương Tây làm nguồn cảm hứng chính lại là chuyện khác.