Hủy

Văn phòng phẩm Tin tức

  • 05/04/2014 - 09:14

    Thời của tranh giá rẻ: Mua thế nào cho đúng?

    Mua các tác phẩm nghệ thuật không còn là thú chơi dành riêng cho tỷ phú đô-la. Với nhiều người, một tác phẩm nghệ thuật có giá trị về cảm xúc nhiều hơn là giá trị tiền bạc.