Hủy

Van tai co Tin tức

Vinalines thoái 22% vốn tại VST

Vinalines thoái 22% vốn tại VST

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ thoái hết vốn tại Công ty Vận tải và Thuê tàu Biển Việt Nam với mức giá khởi điểm 1.200 đồng/cổ phần.

  • 21/01/2015 - 08:00

    Tin vắn chứng khoán ngày 21/1

    SSI phát hành xong 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi; HAG phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng; DLC dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi...