Hủy

Vận tải container Tin tức

  • 22/02/2022 - 09:03

    Cước tàu rời nhảy múa theo giá dầu

    Năm 2021 là năm thịnh vượng của giới chủ tàu container, chủ tàu rời khi hầu hết tuyến vận tải giá cước tăng gấp đôi, một số tuyến tăng gấp nhiều lần.
  • 07/01/2013 - 14:19

    Èo uột vận tải biển Việt Nam

    Chỉ trong 5 năm, thị phần của các hãng tàu trong nước đã giảm đi một nửa, từ 33% năm 2007 xuống còn 15 - 20% năm 2011 và xu hướng giảm vẫn tiếp tục diễn ra.
Người Tiên Phong