Hủy

Vận tải container Tin tức

  • 07/01/2013 - 14:19

    Èo uột vận tải biển Việt Nam

    Chỉ trong 5 năm, thị phần của các hãng tàu trong nước đã giảm đi một nửa, từ 33% năm 2007 xuống còn 15 - 20% năm 2011 và xu hướng giảm vẫn tiếp tục diễn ra.