Hủy

Van tri Tin tức

Quản trị bằng văn hóa

Quản trị bằng văn hóa

Thúc đẩy sự phát triển của một phương cách quản trị mới, vừa nhân văn, vừa hiệu quả.

  • 03/01/2022 - 08:00

    Những người con tài ba nhà họ Lê

    Lê Trí Thông và Lê Diệp Kiều Trang được xem là hình mẫu thành công của giới trẻ Việt đi lên từ những gia đình kinh doanh và chú trọng tri thức.