Hủy

Vật liệu xây dựng Tin tức

  • 10/04/2017 - 12:30

    Thế giới đang lên cơn sốt cát

    Cát đang bị khai thác với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bồi đắp tự nhiên, làm tổn hại nhiều đến môi trường
  • 21/10/2015 - 09:00

    Nỗi buồn gạch không nung

    Đầu tư một nhà máy sản xuất gạch không nung cần vốn rất lớn, trong khi lợi nhuận thấp, thị trường không ổn định và nhiều rủi ro.