Hủy

Vắt sữa Tin tức

  • 12/10/2013 - 07:27

    Sẽ sửa đổi quy định hoàn thuế VAT

    Doanh nghiệp thủy sản đang phải chờ đợi nhiều tháng mới được hoàn thuế, có nhiều doanh nghiệp không được hoàn lên tới hàng chục tỉ đồng.
  • 09/11/2012 - 09:55

    Thuế VAT sẽ nộp theo quý

    Việc kê khai thuế VAT sẽ thực hiện theo quý, rút ngắn thời gian hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp là những điểm mới trong Dự Luật Quản lý thuế (sửa đổi).