Hủy

Vay nước ngoài Tin tức

  • 30/10/2014 - 21:39

    Ngân hàng ngoại khó làm ăn ở Myanmar

    Một số ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép ở Myanmar nhưng hệ thống tài chính của nước này vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm hạn chế.
  • 15/07/2014 - 08:47

    NHNN bất ngờ nâng mạnh giá mua USD

    Hơn một năm qua kể từ tháng 6/2013, NHNN kiên định niêm yết giá mua vào ở mức 21.100 VND/USD là một quyết định rất rõ ràng hỗ trợ cho xuất khẩu.