Hủy

VCCI Tin tức

  • 17/08/2015 - 12:30

    Khi doanh nghiệp "sợ" tăng lương

    Nếu các doanh nghiệp đều đồng ý tăng lương để đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động, tại sao họ lại không đồng ý với mức tăng 16%?